image

บริษัท สแตนดาร์ด อินทรัสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SICI)

     เป็นบริษัทฯที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์การให้การรับรองมาตรฐานงานต่างๆ และเพื่อจุดประสงค์เพื่อเป็น หน่วยรับรองเอกชนที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองการบริหารงานคุณภาพ  ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ( Certification Body ) โดยยึดหลักเกณฑ์และมาตรฐานจากสถาบันรับรองระบบงานในประเทศ ( Accreditation Body ) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานให้แก่ ผู้ประกอบการ โรงงาน บริษัทฯภายในประเทศ

     โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของอาหารนั้น ที่บริษัทฯต้องการมีส่วนช่วยเสริมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารภายในประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล บริษัทฯจึงให้บริการตรวจรับรองตามขอบข่าย GMP/HACCP โดยบริษัทฯได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน ISO 17021-1:2015 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อยืนยันการให้บริการด้านการตรวจสอบและรับรองอย่างเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม มีผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้