Standard & Reference

"'พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑"
 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘  
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘ 
  
ตารางแสดงการแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘
 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (พ.ศ.๒๕๕๔) เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
  
ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
            กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรอง
 

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๒๕๕๑)
 
 
กฎกระทรวง
            กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๖ (๕ ก.พ. ๒๕๕๖)
            กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒ (๑๘ มี.ค. ๒๕๕๒)
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้