หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 
กรมส่งเสริมอุตสากรรม(กสอ.) 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 
สถาบันยานยนต์ 

Powered by MakeWebEasy.com