Organize Proposed

ขอบเขตของการบริการครอบคลุมการเข้าตรวจประเมิน(Audit) แจ้งข้อบกพร่องที่พบแก่ลูกค้าผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อแก้ปัญหาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การรับรองที่สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17021-1 : 2015 ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจของลูกค้า 

Powered by MakeWebEasy.com